Tục Lệ Nghi Lễ Nhà Trần ở Đền Trần Thái Bình

Diễn đàn:

Nghi Lễ Nhà Trần - Đền Trần Thái Bình1. Lễ cầu an dân quốc

  • Tiến lễ - Dân tự cầu lễ
  • Trung lễ - Quan dân cùng làm lễ
  • Đại lễ - Toàn vua, quan, dân chúng làm lễ

2. Lễ bảo an gia đình

  • Xin bùa dấu trấn tà trị bệnh

3. Lễ tam phủ đối kháng giải nghiệp

Giải nghiệp ngục tù báo trướng bệnh hạn, vận hạn…

Trước đó:

  • Lễ phát tấu
  • Lễ phật
  • Tụng kinh
  • Lễ nhà Trần
  • Lễ Mẫu
  • Lễ hạ ban Ngũ hổ và các quan

<Sưu Tầm>

Lời Ngỏ

Các bạn độc giả thân mến!
Trang web vẫn đang trong quá trình phát triển. Do vậy nếu các bạn có điều kiện đóng góp cả về kỹ thuật cũng như nội dung thì xin hãy liên hệ với chúng tôi, cùng nhau thảo luận để phát triển trang web được tốt hơn, dễ dàng cung cấp cho các độc giả nhiều thông tin hơn nữa.
Được như vậy chúng tôi sẽ rất biết ơn !
Trân trọng!

Một Vài Quy Định

 Việc đăng ký tham gia diễn đàn là hoàn toàn tự nguyện và miễn phí.
 Nội dung các bình luận cũng như bài viết trong diễn đàn tuyệt đối không xúc phạm tới các vấn đề chính trị, đạo đức, văn hóa và pháp luật.
 Biết tôn trọng và cư xử hòa nhã dựa trên cơ sở là người hiểu biết lịch sự và có văn hóa.
 Chúng tôi được quyền xóa những bình luận, bài viết nào không phù hợp với nội dung của trang web.

Ngày Tháng Âm Lịch VN