Hầu Đồng là một tĩn ngưỡng lâu đời của người dân Việt Nam

Diễn đàn:

 

Hầu Đồng Đền Trần Thái Bình
Hầu Đồng là một tĩn ngưỡng lâu đời của người dân Việt Nam.Người đứng giá hầu đồng gọi chung là Thanh Đồng, Thanh Đồng có thể là nam hoặc nữ, nếu là nam giới thì được gọi là "cậu", nữ giới được gọi là "Cô hoặc Bà Đồng". "Cậu" thường mặc bộ quần áo lụa, mặt tô son điểm phấn (tóc có thể để dài như con gái). Thường có hai hoặc bốn phụ đồng (được gọi là nhị trụ hoặc tứ trụ hầu dâng ) đi theo Thanh Đồng để chuẩn bị trang phục, lễ lạt...
 
Theo người xưa, họ tin rằng các Thanh Đồng là người có thể kết nối họ với các thần linh. Khi các Thanh Đồng lên các giá hầu thì các thần linh, các mẫu có thể nhập được vào họ để phán truyền, chữa bệnh hay ban phúc lành....
 
Mỗi một giá Đồng các Thanh Đồng phải thay các bộ quần áo áo khác nhau và phải thể hiện các trạng thái cũng như cách thức hầu khác nhau. Lúc mà đóng các quan oai, uy nhiêm như các giá hầu quan quan Tuần Trang, quan Thái Sư... Hay lúc nhẩy múa vui mừng, lúc thì lại như cô gái yểu điệu.
 
Các giá quan thường múa cờ, múa kiếm, long đao, kích; giá các chầu bà thì múa quạt, múa mồi, múa tay không; các giá ông hoàng thì có múa khăn tấu, múa tay không, múa cờ ; các giá các cô múa quạt, múa hoa, chèo đò, múa thêu thùa, múa khăn lụa, múa đàn, múa tay không; giá các cậu thường múa hèo, múa lân ... 
 
Nghi lễ Thánh giáng phải theo thứ tự từ cao đến thấp từ Thánh Mẫu đến hàng Quan, Chầu, ông Hoàng, hàng Cô và Cậu. Số lượng giá trong một buổi lên đồng có khi lên tới 36 giá thơ thứ tự như sau:
 
 1. Tôn nhang thỉnh Phật 
 2. Thỉnh mẫu 
 3. Tôn quân thần Triều 
 4. Thái sư nhất phẩm 
 5. Quan lớn đệ nhất 
 6. Thỉnh quan đệ nhị 
 7. Văn quan đệ tam 
 8. Thỉnh quan đệ tứ 
 9. Quan lớn Tuần Trang 
 10. Văn quan Hoàng triều 
 11. Chầu đệ nhất 
 12. Chầu đệ nhị 
 13. Chầu đệ tam 
 14. Chầu đức chúa Ba 
 15. Chầu chúa Thác Bà 
 16. Chầu đệ tứ 
 17. Chầu chúa Bắc lệ 
 18. Chầu Mười Đồng Mỏ 
 19. Chầu bé Bắc Lệ 
 20. Thỉnh ông Hoàng Cả 
 21. Văn ông Hoàng Ba 
 22. Văn ông Hoàng Bẩy 
 23. Văn ông Hoàng Mười 
 24. Thỉnh cô đệ nhất 
 25. Văn cô đôi thượng 
 26. Văn cô đôi thoải 
 27. Văn cô năm suối 
 28. Văn cô sáu lục cung 
 29. Thỉnh cô tám đồi chè 
 30. Văn cô chín 
 31. Thỉnh cô mười 
 32. Văn cô bé 
 33. Thỉnh cậu hoàng cả 
 34. Thỉnh cậu hoàng đôi 
 35. Thỉnh cậu hoàng ba Văn cậu hoàng bé.
Khi các Thanh Đồng đang hóa thân thì các phụ Đồng ngồi quỳ dưới và múa may hưởng ứng. Mọi người xung quanh cũng hưởng ứng theo. Có thể trong lúc hóa thân Thanh Đồng có thể tung những đồng tiền lẻ hay phát tiền cho những người ở dưới, đấy được coi như phát lộc cho mọi người. mọi người cố gắng nhặt lấy giữ lấy may.
 
Nhạc hát thông thường là điệu chầu văn hoặc là hát nói có nội dung ca ngợi sự linh thiêng của thần thánh và vẻ đẹp tiên giới. Nhạc khí chủ đạo là đàn nguyệt bên cạnh nó là phách, cảnh, sênh, cống chầu, chông, trống…
 
Trong hầu Đồng đối với các giá ông Hoàng thì lại thuộcmột nhóm đàn hát (được gọi là "Cung văn") đó là sẽ ngâm các bài thơ cổ. Sau đó, Nếu Thánh hài lòng có thể thưởng các Cung văn bằng tiền hay những đồ mà mọi người dâng cúng như: rượu, thuốc lá, trầu, nước...Đến lúc cao trào của Thánh thì người đứng giá thường múa gươm hoặc bơi thuyền. Chính vì vậy mà Việt Nam có một câu hát "cậu bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng" là để chỉ sự này.
 
Ngày nay lễ hầu đồng có thể nó không thể thiếu trong một bộ phận người dân Việt. Hầu Đồng thường tổ chức nhiều lần trong năm hoặc lúc lễ hội cũng như khi trình đồng mở phủ. giải hạn hay có việc gì muốn kết nối với thàn linh...
 
Lên Đồng hiện vẫn có nhiều vấn đề, vẫn được coi là mê tín dị đoan, nhất là một số người đã lấy cái đó làm chuyện xấu và làm lợi cho riêng mình. Nhưng trong vấn đề khoa học và nghiên cứu đã có nhiều ấn phẩm được ra đời của nhiều học giả.
 
 

 

Lời Ngỏ

Các bạn độc giả thân mến!
Trang web vẫn đang trong quá trình phát triển. Do vậy nếu các bạn có điều kiện đóng góp cả về kỹ thuật cũng như nội dung thì xin hãy liên hệ với chúng tôi, cùng nhau thảo luận để phát triển trang web được tốt hơn, dễ dàng cung cấp cho các độc giả nhiều thông tin hơn nữa.
Được như vậy chúng tôi sẽ rất biết ơn !
Trân trọng!

Một Vài Quy Định

 Việc đăng ký tham gia diễn đàn là hoàn toàn tự nguyện và miễn phí.
 Nội dung các bình luận cũng như bài viết trong diễn đàn tuyệt đối không xúc phạm tới các vấn đề chính trị, đạo đức, văn hóa và pháp luật.
 Biết tôn trọng và cư xử hòa nhã dựa trên cơ sở là người hiểu biết lịch sự và có văn hóa.
 Chúng tôi được quyền xóa những bình luận, bài viết nào không phù hợp với nội dung của trang web.

Ngày Tháng Âm Lịch VN